شرکت پترو ايمن پويش با بهره گيري از نيروهاي مجرب به عرضه محصولات معتبرترين کمپاني هاي ايمني و آتش نشاني دنيا مي پردازد. اين شرکت با استفاده از تجارب ديگر شرکت هاي بين المللي و به پشتوانه ارتباطات وسيع اقدام به تامين اين لوازم از سرتاسر جهان با پشتيباني فني مناسب مي نمايد. هدف ما عرضه محصولات باکيفيت و معتبر جهاني براي ارتقاي ايمني و امنيت در صنايع مختلف کشور مي باشد. با ما با تکنولوژي روز دنيا همگام شويد. 


پترو ایمن پویش